Hey onbeşli türküsü'nün gerçek hikayesi - 15'li yiğitlerimiz

I. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı İmparatorluğu'nun cephe hattında savaşacak yeteri kadar askeri olmadığı için ve Çanakkale Savaşı sırasında, İtilaf Devletlerinin Nisan 1915'ten itibaren kara çıkartmasına başlamalarıyla birlikte cephede savaşacak daha çok takviye kuvvetlere ihtiyaç olunmuş Sultan V. Mehmed Reşad 27 Mayıs 1915'de bir emir yayınlayarak lise talebelerini de cepheye çağırmak zorunda kalmıştı.

Hey onbeşli türküsü'nün gerçek hikayesi - 15'li yiğitlerimiz

I. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı İmparatorluğu'nun cephe hattında savaşacak yeteri kadar askeri olmadığı için ve Çanakkale Savaşı sırasında, İtilaf Devletlerinin Nisan 1915'ten itibaren kara çıkartmasına başlamalarıyla birlikte cephede savaşacak daha çok takviye kuvvetlere ihtiyaç olunmuş Sultan V. Mehmed Reşad 27 Mayıs 1915'de bir emir yayınlayarak lise talebelerini de cepheye çağırmak zorunda kalmıştı. Bunun bir sonucu olarak 15 ila 19 yaşında olan bu genç çocuklar Hey Onbeşli türküsü de henüz 15'li yaşlarda olan bu çocuk askerler için yazılmış bir ağıt olarak günümüze kadar geldi. Türkünün sözlerinde Tokat'tan cepheye katılan çocuk askerler konu edinilmiştir.  Yıllardır dilimize dolanan bu türküyü biz hep oyun havası bilsek te, hicri 1900 doğum tarihlilerin Çanakkale savaşına gidip geri dönememelerini anlatıyor... 

Gerçek şu ki;  Yıllardır ahlak, edep ve inancımızı bitirip parçalamak isteyen Ehli şeytani insanlar; Bu türküye dahi el atmış, 15'li yiğit şehitlerimizin gidip te gelemeyişlerinin ardından yakılan bu yürek yakan ağıtı değiştirip bir oyuna  havasına çeviren ve düşmanları sevindiren fikir ve zihniyetlere lanet olsun. Bir Çanakkale'ye daha ihtiyacımız var ama henüz yeni bir Çanakkale'yi kaldıracak gücümüz yok... Rabbim bizlere tekrardan dirlik birlik ve iman selameti nasip eylesin. İnşaAllah. 

hey onbeşli türküsü çanakkale gerçekler gerçek şu ki tarihimiz