? Facebook Sayfamızı Takip Edin!
Facebook Sayfamızı Beğenerek Takipte Kalın!Yayın İlkeleri

YAYIN İLKELERİ

İslamalemiburada.com, sayfa üstündeki menülerde yer alan konularda ve bu konular sürekli olarak içerik ve hizmet sunmayı, ziyaretçiye sunulan hizmetler vasıtasıyla interaktif bir platformda iletişim kurma imkânı sağlamış ve bunu amaç edinmiş yeni nesil bir içerik, materyal paylaşım ve sosyal medya platformudur.

Bu bağlamda Yayın İlkelerimiz, düstur edindiğimiz değerlerin ve prensiplerin ifadeye dökülmesidir. Bu ilkeler, yayınlarımızı oluşturanın kimliğine bakılmaksızın tüm yayın ve materyallerimiz için geçerlidir. İlkelerimiz, islamalemiburada.com çalışanları olsun veya olmasın, yayına katkısı olan, katkıda bulunan tüm kullanıcılardan beklentimizdir ve aşağıda maddelerle sunulmuştur.

Doğruluk

İslamalemiburada.com’da yayınlanan tüm içerik ve materyaller, doğruluğundan emin olamadıkça yayına alınmaz. Asıl gayemiz, doğru bilgiye ulaşıp, gerçekleri kamu ile paylaşmaktır. Yanlış bilinen olguları ortaya çıkarıp, hakikatte ne ise onu ortaya koymaktır. Doğruluk çabukluktan önce gelir. Varmış olduğumuz karar ve yargıların kanıtlanabilir, temeli olan, herhangi bir kaynağa dayanan bilgilerin olması gerekmektedir. Tahmini ve temelsiz yargı ve kararlardan azami derecede kaçınmalıyız.

Bu doğrultuda, yanlış yönlendirmelerden arınmış, kaynağı bulunan, doğru, gerçekçi ve tarafsız yayınlar sunmak temel gayemizdir. Çalışanlarımızdan ve kullanıcılarımızdan beklentimiz daima bu yönde olacaktır.

Bilgi, düzen ve özverili bir yazı veya yayın konusunda eksiklerimiz olacaktır. Mühim olan ve asıl gaye bu eksikliklerimizi minimum seviyeye indirip yapılan veya yapılmış hataları en kısa zamanda doğruları ile özverili bir şekilde düzeltmek düsturlarımızın ehemmiyetli bir parçasını teşkil etmektedir.

Bizden kaynaklanan yanlış yayınlardan dolayı oluşan cevaplama ve tekzip etme hakkına saygı gösteririz. Bu doğrultuda, yanlışlarımızı görüp düzeltmek amacıyla yapılan bildirimlerin ciddiyetle ve büyük bir ehemmiyetle inceleceğini beyan etmek isteriz.

Tarafsızlık ve Fikir Çeşitliliği

Asıl gayemiz, adaletli ve açık fikirli olmak, farklı düşünce ve görüşleri ayrıntılarıyla irdeleyerek mümkün olan tüm fikirlere ve görüşlere yer verebilmektir. Hazırlanan içerik ve materyallere tek bir taraftan değil farklı bakış açılarından yaklaşmayı ve çeşitli yönleriyle değerlendirmeye özen gösteririz.

Bir konuyu irdelerken, tetkik ederken, yayınlarken, nesnel, objektif, adaletli ve hakkaniyetli davranmamız gerekir.

Gerekli durumlarda, işinin uzmanı olan kişilere başvurmalı, ancak kamu siyaseti ya da ictimai hayatta ortaya çıkan uyuşmazlıklarda şahsi görüşünü asla öne çıkarmamalıyız.

İslamalemiburada.Com’un özelliklerinden ötürü, editör ve yazarlarımız hariçinde kullanıcılar da içerik üretebilmektedir. Bu nedenle fikir çeşitliliği, farklı fikir ve düşünceleri temsil hakkı, misyon ve vizyonumuzun en temel öğelerini oluşturmaktadır.

Saygı

Yayınlarımızda ve materyallerimizde; hiç kimseyi, ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşü, sosyal ve ekonomik düzeyi, toplum görüşü nedeniyle hakir görmemeye, aşağılamamaya azami derecede özen göstermekle birlikte bu tür olgulardan da ictinap ederiz. Engelliler, çocuklar, azınlıklar, yaşlılar gibi hassas davranılması gereken topluluklara da biliçli olarak dahi zarar vermemeye azami derecede dikkat ederiz.

İnançsal ve ahlaki gibi başlıklarda, kin ve nefrete yönlendirecek, ulusal birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyecek yayınlardan azami derecede imtina ederiz.

Fikir, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, aile kurumuna zarar verecek yayınlardan uzak duruyoruz. Şiddete özendirici, insani değerleri yıpratıcı yayınlara yer vermeyiz. Şiddet içeren suç olaylarında, insanlara zarar verebilecek veya olumsuz yönde etkileyecek, suça ve şiddete teşvik edebilecek, çocuklara olumsuz etkileyecek veya olumsuz örnek teşkil edebilecek detaylara yer vermemeye özen gösteririz.

Herhangi bir kurumu veya kişiyi zan altında bırakacak, eleştiri adı altında hedef alan, aşağılayan, küçük düşürücü, iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermeyiz.

Suçluluğu,  yargı kararıyla karar altına alınmadıkça hiçbir kurum veya kişi için “suçlu” ibaresi kullanılmaz.

Zarar Verici ve Gücendirici Konular

Asıl gayemiz, içinde bulunduğumuz ortam ve şartları, ülkeyi, dünyayı; insan yaşamı ve Fıtri dünyanın gerçekleri de dâhil, olduğu gibi yansıtmaktadır. Nazik konuları işleyen, özgün ve kopya olmayan yayın oluşturma hakkımızı, toplumun kolay bir şekilde incinebilecek kısımlarını koruma sorumluluğumuz ile dengeleriz.

Kişi ve Kurum Hakları

Servislerimizde, hizmetlerimizde ve yayınlarımızda yer verdiğimiz tüm materyal ve unsurlarda, temel insan hakları ve onuruna saygılı olmasına riayet ederiz.

Özel hayatın gizliliği ilkesine önem veriyor, toplumsal bir neden veya gereklilik olmaz ise ihlal etmemeye özen gösteririz. Belirli bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söylemlere ulaşsak dahi ifşa etmekten ve yayın konusu yapmaktan imtina ederiz.

İzin almadan, başkalarına ait kişisel bilgi ve argümanları yayınlarımızdan işlemeyiz.

Yayın ve materyallerimizde, kurum ve kişileri, eleştiri sınırlarını aşan küçük düşürücü, aşağılayıcı, iftira niteliği taşıyan ifadelerle konumlandırmamaya dikkat etmekteyiz.

Yaşlılar, Kadınlar, Çocuklar ve Engelliler

Yayın ve materyal içeriğimize katkıda bulunan, katılan, paylaşan çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadınların, engellilerin seslerini özgürce duyurabilme gayreti içerisindeyiz.

Güncel Olabilmek

Asıl gayemiz yayınlanan içerik ve materyalin gündeme dair güncel konular olması ve aynı zamanda halkı bilinçlendirmekle beraber gündemi belirleyen ve yön veren olabilmesidir.

Yayınlarımızı, doğruluğu ve güvenirliğinden taviz vermeden, gündemi belirleyici ve yönlendirici olması amacıyla çeşitli görsel, hareketli medya araçları ile zenginleştirmeye önem veririz.

Hakkaniyet

Yayın ve servislerimizde, açıklık, doğruluk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde oluşturulmalıdır.  İçeriği oluşturan ve yayına katkı sağlayan editör ve kullanıcılarımıza dürüstlük ve saygı çerçevesi dâhilinde yaklaşılmalıdır.

Hesap Verme Yükümlülüğü

Üye ve ziyaretçilerimize hesap verme, onlara adaletli ve dürüst davranma ilkelerini benimseriz. İslamalemiburada.Com’a duyulan güvenin sarsılmaması, kullanıcılarımızla akdettiğimiz sözleşmemizin hayati bir unsurudur. Yanlışlarımızı, eksiklerimizi kusurlarımızı açıkça kabul edebilmeli, yanlışlıklardan ders çıkarma kültürüne teşvik etmeliyiz.

Editoryal Dürüstlük ve Bağımsızlık

İslamalemiburada.Com, hem devletten hem de partizan oluşum ve çıkar ve güçlerden bağımsızdır. Üye ve ziyaretçilerimiz kararlarımızda siyasi ya da ticari baskıların veya kişisel çıkarların etkili olmadığına inanmalı ve güvenebilmelidirler.

Yayınlarımızda tarafsızlık, gerçeklik ve dürüstlük ilkelerine azami derecede dikkat edilmesi; özgürce fikir ve düşünce oluşumunun sürdürülebilirliği; haber kaynaklarının kamuoyunu yanıltmasının veya yanlış yönlendirilmesinin amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunmasına önem veririz.

Başka bir yayın organı tarafından özgün bir şekilde üretilmiş içeriklerin dağıtımı süreci ilgili kurum ve kurumlar tarafından tamamlanmadan, kendi özgün ürün ve yayınıymış gibi yayına alamayız.

Düsturları itibariyle, İslamalemiburada.Com’a benzer yerli platform ve oluşumlarda karşılıklı görüş alışverişi içinde olmaya gayret sarfeder , karşılıklı izinler dışında içerik almamaya özen gösteririz.

Başka kaynak ve platformlardan almış olduğumuz ürün ve yayınları kaynak belirtmeden veya aktif link vermeden yayına sunmayız.

Editör ve yazarlarımız, hazırladıkları içerik ve yayınları ahlaka aykırı ve özel amaçlar ve tasarruflarına alet edemezler.

Otobüs Bileti