? Facebook Sayfamızı Takip Edin!
Facebook Sayfamızı Beğenerek Takipte Kalın!Gizlilik İlkeleri

İslamalemiburada.Com olarak ziyaretçilerimizin kişisel gizlilik haklarına saygı duyuyoruz.

İslamalemburada.Com'da gezindiğiniz süre zarfında bu gizlilik muhafaza edilir.

İslamalemiburada.Com gelen misafirlerimiz ister üye olsun ister ziyaretçi olsun, Sağlamış

olduğumuz hizmetlerin Kullanım Şartları kapsamında muhtelif bilgileri kayıt altında tutmaktadır.

İslamalemiburtada.Com'a gelen her bir ziyaretçinin başta IP adresleri olamak üzere, kullanıcının

izni dairesinde bilgilerini bize verebilir. Tarafımıza verilen bu bilgiler, erişim izni alındıktan sonra

kayıt altına alınır. İslamalemiburada.Com platformu üzerinden paylaşılan her türlü yayın, resim,

yazı vb. materyaller ziyaretçiler tarafından sonradan silinse dahi, herhangi bir süre belirtmeksizin

veya izin gerekmeksizin kayıt altına laınabilir veya kullanılılabilir.

İslamalemiburada.Com, bir ziyaretçi tarafından yapılan tüm ziyaretleri ayrı ayrı olmak üzere IP

adreslerini, ziyaret esnasında kullanmış olduğu donanım ve yazılım bilgilerini, ziyaretin yapıldığı

tarih, saati ve süresi gibi benzer bilgileri kayıt altına alabilir. Kayıt altında tutulan bu bilgiler

ziyaretçinin izni olmaksızın İslamalemiburada.Com tarafından kullanılabilir veya yetkili makamlara

talep olunduğu takdirde usulüne uygun bir şekilde paylaşabilir.

İslamalemiburada.Com, kaydedilen her türlü bilgi, yayın ve iletişim araçları üzerinden sistem ile

işlem gerçekleştirebilir, yine bu iletişim araçlarıyla ziyaretçilerle iletişime geçebilir ve/veya

bilgilendirme, güncel gibi yayın vasıtalarını kullanabilir.

Ziyaretçiler tarafından sitemizde yayınmlanan bilgiler ve çeşitli materyaller,

İslamalemiburada.Com'a ait olmaksızın kampanya, reklam, bülten, bildirim gibi çeşitli mecralarda

kullanılabilir.

İslamalemiburada.Com üzerinden yayımlanan duyuru, e­posta, vb. iletişim kanallarında üçüncü

şahıslara ait bilgi ve URL ­linkler paylaşılabilir. Sİtemize gelen ziyaretçilerin bu iletişim kanalları ve

URL linklerle İslamalemiburada.Com'un dışındaki platform ve adreslere ulaşırsa, Sİtemizde

belirtilen gizlilik koşullarının dışına çıkmış olur. Bu nedenle sitemiz dışındaki kaynakları kontrol

edemediğimizden oluşabilecek herhangi bir aksilik ve olumsuz durumdan İslamalemiburada.Com

sorumlu değildir. Bu tür durumlar İslamalemiburada.Com sitesinin gizlilik ilkelerinin haricindedir ve

bu tür noktalarda gizlilik koşullarımız geçerli değildir.

Yarışma, sıralama, ödüllü test vb. uygulamalara katılan ziyaretçilerin gerekli görüldüğü koşullarda

bilgileri yetkili makamlarla paylaşılabilir ve ziayetçi bilgilerini kullanalarak duyuru yayınlayabilir. Bu

tür durumlarada ziyetetçi ve yarışmaya katılanlardan sitemiz izin alma mecburiyetinde değildir.

İslamalemiburada.Com üzerinden oluşturulan üyeliklerin bazı özel durumlarada gizleme

yapılamamktadır. Bu bilgiler, topluma açık ve birçok kaynak vasıtasıyla erişilebilir. Ziyaretçi

bilgilerinin ananimleştirilmesi ilkesi ile İslamalemiburada.Com tarafından kullanılması ve/veya

üçüncü kişilerle paylaşılması yapılabilir.

İslamalemiburada.Com, ziyaretçi giriş ve bilgilerini koruma hususunda azami dikkat ve gayret

sarfedilmektedir. Bununla birlikte sitemize olabilecek saldırılar ve izinsiz girişler ihtimal

dahilindedir. İslamalemiburada.Com sistemine izinsiz giriş yapılmasının yanında, sistem

çalışmasında oluşabilecek hatalar ile ziyaretçi bilgilerinin silinmesi,değiştirilmesi, kullanılması gibi

oluşabilecek durumlarada sitemizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

İslamalmeiburda.Com uygun gördüğü durumlarda, ziyaretçilere herhangi bir bilgi veya bildirim

göndermeksizin, platform ve sistem özellikleri üzerinde değişiklik ve düzenleme yapabilir. Yanlış

anlaşılma ve başka olumsuz durumların ortaya çıkmaması için sitemize yapılan her girişte Gizlilik

İlkesi bölümüzü ziyaret etmemlerini önermekteyiz.

Ziyaretçi, İslamalemiburada.Com platform veya uygulamalarını kullanarak Gizlilik İlkesi kurallarını

kabul ettiğini belirtmiş olur. Platform veya uygulamalarımızı kullanırken, ziyaretçi tarafından dikkat

edilmesi gereken durumlar Kullanım Şartları bölümünde yazıya alınmıştır.

Otobüs Bileti