Resimlerle Risale-i Nurdan Vecizeler

Bediüzzaman Said Nursi bütün hayatını iman ve Kuran'a hizmet için adamış büyük bir İslam alimidir. Harikulade ilmi ve keskin zekası ve müthiş feragati ile başta şark vilayetlerinde daha sonra tüm Türkiye'de ve hatta tüm dünyada tanınmış ve halen milyonların takip ettiği ve yolundan gittiği ender şahsiyetlerden biridir.

Bediüzzaman Said Nursi Nurdan vecizeler Resimlerle Risale-i Nurdan vecizeler