Kuşların Konmadığı Caminin Hikayesi

Kuşların üzerinden uçmadığı, pislemediği ve hatta avlusuna bile konmadığı Şemsipaşa Camii Üsküdar sahilinde yer almaktadır.

Kuşkonmaz Camii

Kuşkonmaz Camii

Kuşkonmaz Camii

Kuşkonmaz Caminin asıl adı Şemsipaşa Camii'dir. Kuşkonmaz Camii 1500'lü yıllarda Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırmıştır.Şemsipaşa Camii İstanbul'uln gözide semtlerinden biri olan Üsküdar sahilde yer almaktadır.Yaklaşık 433 yıllık olan Şemsipaşa Camiine kuşlar konmadığı için halk arasında kuşkonmaz olarak anılmış ve bu isim bu camii için kalıplaşmıştır.

Kuşkonmaz camii

Kuşkonmaz camii

Kuşkonmaz Camii için anlatılan kısaya göre mabede ismini veren Şemsi Ahmet Paşa, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa döneminde yaşamış. Şemsi Ahmet Paşa ile Sokullu Mehmet Paşa daima çekişirler ve rakabet içerisindedirler. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa Sultan Ahmet Camisinin yanı başına Edirne'deki Selimiye Camisinin minaytürü olan bir camii yaptırır. Aradan bir miktar zaman geçtikten sonra Şemsi Ahmet Paşa ile Sokullu Mehmet Paşa aynı ortamda bulunurlar. Şemsi Ahmet Paşa, Sokullu Mehmet Paşa'yı çekiştirmek için yaptırdığı camii hakkında kendisine şöyle der; " Efendim! Yaptırmış olduğunuz camii çok güzel olmuş lakin güvercinler camiyi pisletmişler" der.Sokullu Mehmet Paşa'da Şemsi Paşa'ya hitaben; " Efendim! Allah'ın halkettiği mahlukattır. Gayet normal bir durumdur.Buna engel olamazsınız, olur böyle şeyler" der ve Çekişmeye son noktayı koyar.

Şemsipaşa Camii

Şemsipaşa Camii

Zamanla Şemsi Ahmet Paşa'nın yaşı kemale erer. Kendinden sonra gelecek olan nesile bir hatıra ve hayır olsun diye bir camii yapmak arzu eder. Aklına seneler önce Sokullu Mehmet Paşa ile arasında geçen diyalog gelir. Kendi kendine eseflenir -Eyvah! Şimdi ne yapacağız? Gafletle ağzımızdan bir laf çıktı bizi ne hale düşürdü diye hayıflanır.Çareyi bulmak için Mimar Sinan'ın kapısını çalar.Şemsi Ahmet Paşa, Mimar Sinan'a -Efendim! Vaktinde gafletle böyle bir söz sarfettim. Lakin şuan çıkmazdayım. Acaba kuşların üzerinden uçmayacağı bir yer var mıdır? diye sual eder.

Şemsipaşa Camii

Şemsipaşa Camii

Mimar Sinan'da engin bilgisiyle ve keskin zekasıyla düşünür ve öyle bir yerin olduğunu söyler.Mimar Sinan kısa bir tedkik ve gözlemden sonra mimari ilmini de kullanarak, Üsküdar'da Kuzey ve Güney rüzgarlarının kesiştiği bir noktayı belirlemiştir. Bu noktada dalgaların kıyıya vurmasıyla oluşan titreşimleri inceler. Oluşan bu titreşimlerin kuşları ürkütüp kaçıracağı kanaati hasıl olur ve kesin olarak caminin buraya yapılacağına karar verir.1500'lü yıllarda Mimar Sinan bu camiyi inşa eder ve yaklaşık 433 yıldır hala ilk günkü gibi ayaktadır.

şemsi Ahmet Camii

şemsi Ahmet Camii

şemsipaşa camii kuşkonmaz cami kuş konmyan cami