Bediüzzaman Said Nursi Kimdir?

Büyük İslam Alimi, düşünürü, tefsir yazarı, Risale-i Nur Külliyatının yazarı, Nurculuğu ve Nur Cemaatinin kurucu lideridir.

Milyonların Takip Ettiği Bediüzzaman

Bediüzzaman Said Nursi veya resmi adıyla Said Okur 1878 yılında Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya gözlerini açtı. Babası Molla Mirza, annesi Nuriye'dir. 

Annesi ve babası çok takvalı, helal ve harama azami dikkat eden müdakkik şahsiyetlerdi. Said küçük yaşlardan itibaren ilmi çok iştiyaklı idi. Ağaeyi Abdullah medreselerde talim görmekte idi. Eve ziyarete geldiği zaman küçük Said Ağabeyinden ders talimi görürdü. İlk dersini Ağabeyi Abdullah'tan geldi.

 Said Nursi dokuz yaşlarında köyünden ayrılır ve ilim yolundaki seyahatine başlar. Küçük Said gittiği her medresede kısa süreli kalmıştır. En fazla kaldığı süre üç aydır. Said Nursi klasik medrese eğitimi yanında ilmi ve fenni başta olmak üzere birçok kitabı da okurdu. Küçük yaşına rağmen olayları ve en zor meseleleri çok çabuk kavrıyor ve idrakine alıyordu.

 Said Nursi keskin bir zekaya ve mükkemel bir hafızaya sahipti. Bir defa okuduğu kitabı ezberine alan ve okuduğu konu ile ilgili en ince detayına kadar cevap verebilen ender bir dehaydı. Bu küçük yaşına rağmen gösterdiği bu zeka ve ilim seviyesi sayesinde daha 14 yaşlarında iken şimdiki mezun olma diploması gibi eski medreselerden mezun olanlara verilen icazet belgesini aldı. Doğuda ilim adamları arasında bir gelenek haline gelen ilim münazaralarına katılır ve girdiği her münazarada rakiplerini mağlub ederdi. Bu ilmi ve keskin zekası sayesinde kısa sürede şark vilayetlerinde namı yayılır ve artık ona "Zamanın Eşsizi" manasına gelen "Bediüzzaman" ünvanı verilir.

Bediüzzaman Said Nursi 1. dünya savaşına kadar dini, ilmi ve fenni ilimlerle uğraşır ve bu konularda kemale ulaşır. Birinci dünya savaşı sırasında gönüllü alay kumandanı olarak talebeleri ile Rus ve Ermenilere karşı kahramanane bir direniş sergiler ve Rusları Bitlis'tee durdurur burada birçok talabesini şehit verir ve kendisi ile beraber birçok talebesi ile birlikte Ruslara esir düşer. Esir alınan Said Nursi ve talebeleri  Kosturma vilâyetine götürülür ve burada bulunan esir kampında tutulur. Burada Rus kumandanına karşı ayağa kalkmaması kumandanı sinirlendirir. Ben bir islam alimiyim. Müslüman olan bir kişi gayr-ı müslim olan biri karşısında ayağa kalkmaz. Bu hareketi onu idam sehpasına kadar götürür. Son bir istek olarak iki rekat namaz kılmak arzu eder bu esnada Rus kumandanı ondaki bu hali görünce gelip özür diler ve beraat verir. 

Bediüzzaman Said Nursi esirken firar eder. 

Bediüzzaman Said Nursi Said Nursi Said Nursi Kimdir?