Ayasofya Neden Bu kadar Önemli?

Ayasofya İstanbul'un fethini simgelemektedir. Ayrıca kilisenin camiye dönüştürülmesi ile İstanbul'un manevi fethi sayıldığından dolayı islam alemi için oldukça önem arz etmektedir.

Ayasofya İstanbul'un Manevi Fetihine İşarettir

Ayasofya yapılışın bu yana gerek Müslümanlar gerek Hristiyanlar tarafından  çok önem verilmiştir. Ayasofya M.S. 532-537 tarihleri arasında Bizans İmparatoru l. Justinyen tarafından İstanbul'da yapılmıştır. Justinyen Bizansın en büyük kilisesini inşa etmiştir. Ve Ortadoksların en önemli kilisesi konumuna gelmiştir. Ayasofya'da Bizans Kralları hacı oluyorlardı. Ortadoksların merkezi kabul edilmesi ve Bizans Mimarisinin en güzel motiflerini barındırması yönüyle  Ayasofya Hristiyanlar için vazgeçilmez bir dini sembol ve oldukça önemli bir mimari sanattır.

İstanbul'un fethi islam Alemi açısından çok önemliydi. Peygamber Efendimiz(s.a.v) hadisinde "Konstantiniye'yi fetheden komutan ne güzel komutan onu fetheden asker ne güzel askerdir" şeklinde buyurması ta o zamandan Fatih'e kadar birçok İslam Devleti, birçok komutan bu hadise mazhar olabilmek için istanbul'a sefer düzenlemiş ancak amacına ulaşamamışlardır. (Bunun bir örneği de ta Arabistan'dan fetih için gelip burada vefat eden Eyyüb El-Ensari Hazretleridir). Fatih Sultan Mehmet Han küçük yaşlardan beri İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş ve bu yönde muhtelif projeler üretmişti. (Bunlardan biri büyük topların icadıdır.) Fatih, hem peygamberin sözüne nail olmak hem de siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı İstanbul'u fethetmek oldukça cazip ve vazgeçilmezdi. 

Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul Kuşatması

Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul Kuşatması

Ayasofya'nın Türk-İslam Dünyası Açısından Önemi

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Türklerin bir geleneğini icra etmek üzere (fethedilen yerin en büyük kilisesi camiye çevrilir) Ayasofya Kilisesini camiye çevirir ve ordusuyla ilk Cuma Namazını gerekli düzenlemelerden sonra burada kılar. 

Türk ve müslüman dünyası açısından Ayasofya İstanbul'un manevi yönden fethidir. İslamiyetin Hristiyanlığa galibidir. Hakkın zaferi Batılın mağlub olmasıdır. Tabii olarak Batı dünyası hiçbir zaman Ayasofya'dan vazgeçmedi ve unutmadı. Savaşarak elde edilemeyeceğini tecrübe ettiler ve bunu diplomatik yollarla halletmeye çalıştılar. Ve 1934 yılında amaçlarına ulaştılar. 1934 yılında bakanlar kurulu kararıyla Ayasofya camii olmaktan çıkarılıp müze haline getirildi.

Fatih Sultan Mehmed'in Ayasofya Fermanı

Fatih Sultan Mehmed'in Ayasofya Fermanı

Ayasofya'nın Müze Olması Kanuna Aykırı

Türkiye Cumhuriyeti kanunları açıkca der ki ;

Çünkü: Bilindiği gibi Ayasofya bir kararname ile müzeye çevrilmiştir.

1- Mevzuatımıza göre hayrat vakıflar asla gayeleri dışında (başka bir maksatla) kullanılamazlar.

2- Fatih Sultan Mehmed Han'ın VAKFİYESİNİN HÜKÜMLERİ böyle bir değişiklik yapılmasına mânidir.

3- Medeni Kanun'un hükümleri dahi, vakfiyenin başka amaçlarla kullanılması cevaz vermez.

4- çünkü Medeni Kanun'un Mer'iyete vaz'ına (konulmasına) dair kanunda da bu açıklık mevcuttur.

5- Vakıflar mevzuatındada bu kesin hükmü teyit eden bir fıkra mevcuttur.

6- Şu saydığımız kanunlar, Osmanlı döneminde ihdas edilmiş vakfiyelerin, Cumhuriyet döneminde de hükümlerine riayet edilmesini emreder.

7- Milli Korunma Kanunu'nun bir hükmü dahi, mabetlerle ilgili vakıflar dokunulmasını yasaklamıştır.

Dipnot:Okuduğunuz yazının bir benzeri yazı yazan merhum Osman Yüksel Serdengeçti'yi milli mukavemeti kırmak suçuyla Ankara Ağır Ceza mahkemesince tutuklu olarak yargılanmış ve mühebbet hapsi istenmiştir.Dava sonunda Serdengeçti beraat etmiştir.

Ayasofya Ayasofya'nın önemi Ayasofya neden bu kadar önemli