Suriyelilere Vatandaşlık Verilmeli mi? Neden? [ANKET]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın açıkladığı: "Türkiye, Suriye’den gelenlerin de vatanıdır", "Bu kardeşlerimizin içinde Türkiye vatandaşı olmak isteyenler de varsa, bu kardeşlerimize de vatandaşlık vereceğiz. Kurduğumuz bir ofis sayesinde bunu takip edeceğiz" dedi.Ülkemizdeki Suriyelilere vatandaşlık verilecek! Sözüne katılıyor musunuz? Sizce Suriyelilere vatandaşlık verilmeli mi? Neden?

Twitter'da Retweet'le

#SuriyelilereVatandaşlıkAnketi Twitter'da Retweet'le

Suriyelilere Vatandaşlık Verilmeli mi? Neden?

Suriyelilere Vatandaşlık Verilmeli mi? Neden?

Erdoğan, Suriyelilere neden vatandaşlık veriyor?

Erdoğan'ın Suriyelilere vatandaşlık vermesinin altında yatan gerçek neden ilerde Halep bölgesi Türkmen bölgesi ve belkide Şam ın bir kısmını Türkiye'ye katmaktır.

Suriye büytük ihtimalle bölünecek

ABD Esad'a bir Nusayri devleti veya bir Alevistan devleti kuracak

Kuzeyimizde ise PKK ya bir devlet kurmak istiyor

İŞİD e ne olacak. İŞİD zaten ABD nin malı ona dokunmayacak Suriyenin bir bölümüne nefes almasına devam etmesini sağlayaca

İşte ABD nin bu planına karşı Erdoğan yeni bir plan geliştirdi

HALEP VE TÜRKMEN BÖLGESİNİ TÜRKİYEYE KATMAK

Peki nasıl olacak bu iş?

Suriyeliler bizim vatandaşımız olacak

Gün gelecek bir gün Suriye'de savaş bitecek ve bu vatandaşımız Suriyelilerin büyük kısmı evlerine dönecek. Dönmeseler bile devlet bir şekilde onları gönderecek.

Sonra Halep, Türkmen bölgesi ve belkide Şam'ın bir kısmında Özgür Suriye yönetiminde bir referandum yapılacak ve bu referandum ile bubölgeler Türkiye'ye katılacak

Bu şekilde ABD nin kurmak istediği PKK devletinin önünü keseceğiz ve IŞİD'e karşı geniş bir tampon bölge oluşturup IŞİD'i sıkıştıracak ve Özgür Suriye ordusuna büyük miktarda silah yardımı yaparak IŞİD'in elinde ki bölgeleri de alıp orada da referandum yaparak o toprakları da Türkiye'ye katacağız

Olayların dış yüzüne bakmayın. Her zaman derin düşünün. Türkiye eski Türkiye değil. Artık kendi planlarımızı yapıyoruz

Musul ve Kerkük konusunada kısaca değinelim

Erdoğan ile Barzani Kuzey Irak petrolleri için 50 yıllık anlaşma yaptığında Musul ve Kerkük'te bulunan kişilere Türk pasaportu verilecek. Bu şekilde ilerde Irak'ın tam olarak bölünmesi başladığında Musul e Kerkük'te yapılacak bir referandum ile Türkiye'ye Kuzey Irak ile birlikte katılmaları sağlanacaktı. Ama ABD bu işe uyandı ve birden IŞİD diye bir şey çıktı ve içinde tankı ile topu ile binlerce askeri bulunan koca Musul şehrini bir günde bir mermi sıkmadan ele geçirdi. Dünyanın en hızlı işgal olayı idi bu. Ve hızlı bir şekilde Musul konsolosluğumuzu basarak çalışanları rehin aldılar. Bu ABD nin Türkiye'nin referandum planına vurduğu darbe idi. Bu arada rehin alınan Musul başkonsolumuzunda daha sonra CHP den milletvekili olması ve bazı televizyon kanallarında Türkiye'yi kötülemesi de çok manidar bir durumdur

Dunya ve Gerçekler

İşte Şartlar

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve kayıt altına alınarak biyometrik kimlik verilen 2 milyon 746 bin Suriyeli’ye, topluma entegrasyonları sağladıktan sonra vatandaşlık hakkı tanınacak. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi için çalışma başlatıldığını açıklamasıyla, Türkiye’ye sığınan ve 2 milyon 746 bini kayıt altında olan yaklaşık 3 milyon Suriyeli ile ilgili strateji çalışması önem kazandı. Türk vatandaşlığı koşullarının, Suriyeliler için esnetileceği belirtiliyor. Hükümet, yasadaki vatandaşlığa hak kazanma koşullarını taşımayan Suriyelilerin, beklemeden vatandaşlığa alınması için nasıl bir yol uygulanacağı üzerinde çalışıyor. Bunun için ya şu anki Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınma işlemi uygulanacak veya Vatandaşlık Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikle Suriyelilerin vatandaşlığa alınması kolaylaştırılacak. Bu konuda Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü çalışma yürütüyor.

8 ALANDA ENTEGRASYON

Entegrasyonda ‘Türkiye’deki Suriyelilere yönelik Politikalar ve Stratejiler İçin Çerçeve Belgesi’ne göre, 7 bakanlık ana sorumlu kurum. 14 destek kurumu, STK’lar ve özel sektörün katkısıyla yürütülen çalışmayla Suriyelilerin entegrasyonu, ‘sığınma, eğitim, sağlık, ekonomik ve çalışma hayatı, sosyal uyum, yerel yönetimler, güvenlik, sivil toplum’ gibi 8 ana dalda eğitim çalışmasıyla sağlanacak.

VATANDAŞLIK KRİTERLERİ

Suriyeliler, diğer yabancılar gibi nitelikli iş gücü veya yatırım koşulunu sağlamaları durumunda Turkaz kart uygulamasından da yararlanabilecekler. Entegrasyon eğitimine tabi tutulan ve burada uyum sağlayan Suriyelilere vatandaşlık yolu açılacak. Sosyal uyumda zedeleyici herhangi bir davranışta bulunan veya kamu düzenini bozan kişiler, vatandaşlık için başvuru hakkını yitirecekler. 8 ana kriteri yerine getiren ve vatandaşlık için başvuracak Suriyelilerde ise “toplumsal ve kamu düzenine uyum, sosyal uyum, yeteri seviyede Türkçe biliyor olması, adli sicil kaydının temiz olması, suç kaydının bulunmaması, Türkiye vatandaşı olacağında nasıl bir katkı sağlayacağı” kriterlerine bakılacak. Bu kriterleri yerine getiren ve vatandaşlık için başvuran Suriyeliler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Vatandaşlığa kabul edilip edilmeyeceğini, vatandaşlığa uygunluğunu” inceleyerek rapor verecek. İstihbarat incelemesinden de geçirildikten sonra uygun rapor verilen Suriyeliler Türkiye vatandaşlığına kabul edilecek.

BİYOMETRİK KAYIT

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, eğitim, sağlık gibi sosyal haklardan yararlanmaları, suça karışanların takibi için 2013 yılında biyometrik kimlik çalışması başlatıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmada parmak izi, kimlik ve ikamet bilgileri alınan 2 milyon 746 bin Suriyeli, biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alındı. Suriyelilere böylece “geçici koruma statüsü” de verilmiş oldu.  Kayıt altına alınan Suriyeliler, bulundukları kentin dışına çıktıklarında ise sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmak için kayıtlarını revize ediyor.

POLİSLİK VE ASKERLİK YAPABİLECEKLER

Suriyeliler vatandaşlığa geçtiklerinde çalışma hayatlarındaki birçok sınırlama sona erecek. 

ÇALIŞMA HAYATI

MEVCUT DURUM: Suriyeliler çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamıyor veya çalıştırılamıyor. / Suriyeliler, geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni almak için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulunuyor. / Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacaklar, çalışma izni muafiyeti kapsamında. / Yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için izin verilmiyor. / Sağlık ve eğitim alanında ön izin alma şartı bulunuyor. / Çalışma Bakanlığı’nca, çalışma izinleri için değerlendirme kriterleri belirleniyor. Farklı işyeri istihdam kotaları da uygulanabiliyor. / Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle çalışma izni verilmesinde sakınca görülen illerde, çalışma izni durduruluyor. / Bir işyerinde çalışan Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısının yüzde 10’unu geçemiyor. 

VATANDAŞ OLUNCA: Çalışmak isteyen Suriyelilerin 6 aylık bekleme süresi sona erecek. / İstedikleri sektöre geçecekler. / ‘İşyerindeki sayıları yüzde 10’u geçemez’ sınırlaması da kalkacak. 

SAĞLIK

MEVCUT DURUM: Temel ve acil sağlık hizmetleri kapsamındaki tedavi ve ilaçlardan katılım payı vermeden faydalanabiliyorlar. Sağlık hizmetini ikâmet adresinde almaları şartı bulunuyor. Üniversite, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile özel hastanelere ancak sevk halinde gidebiliyorlar. 

VATANDAŞ OLUNCA: Gelir testinde belli bir sınırın altında geliri olduğu belgelenen Suriyelilerin sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecek. Bunun dışında kalanlar ise primlerini yatıracak. Ayrıca hastaneye ve eczaneye gittiklerinde de katılım payı verecekler. 

MÜLK EDİNME

MEVCUT DURUM: Suriyeliler şu anda Türkiye’de mülk edinemiyor.

VATANDAŞ OLUNCA: Mülk edinme hakları olacak. 

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

MEVCUT DURUM: Seçme ve seçilme hakkını da kullanamıyor.

VATANDAŞ OLUNCA: Seçme ve seçilme hakları olacak. Milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçilebilecekler, yaşadıkları yerlerdeki yönetimlerin belirlenmesinde etkin olacaklar. 

ASKERLİK

MEVCUT DURUM: Askerlik yapamıyorlar.

VATANDAŞ OLUNCA: Askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olacaklar.

EĞİTİM

MEVCUT DURUM: Suriyeli mülteciler Türkiye’deki devlet okullarına ve geçici eğitim merkezlerine kaydolabiliyor. Geçici eğitim merkezleri, Suriyeliler için özel olarak açılmış eğitim kurumları niteliğinde. Üniversitede ise kontenjan dahilinde sınavsız okuma hakları bulunuyor.

VATANDAŞ OLUNCA: Türk vatandaşlarıyla aynı sınırlamalar kapsamında okula gitme hakları olacak. Üniversite içinse sınava girme zorunluluğu gelecek.

Kaynak: Hürriyet

2015'te 2,5 Milyon Suriyeli Türkiye'ye Sığındı

Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye, 2011 yılında 9 bin 118, 2012'de 14 bin 237, 2013'te 224 bin 655, 2014'te 1 milyon 504 bin ve 2015'te ise 2 milyon 426 bin Suriyeli sığındı.

suriyelilere vatandaşlık anketi suriyelilere anket suriye türk vatandaşlık suriye vatandaşlık anket